Email Us At
ngo.sapna@gmail.com
Call Us Now
011-26731271, 01442767168/69
Donate Now

Our patients-Anandam Dadikar, Alwar


         Gori-Shankar     


                Birju


               Jaggu     


              Kapil Dev   


   Mahendra Kumar Das


             Narendar      


                 Phole      


               Rahul    


               Kundan


                 Badal  


                 Vinod     


                Sonu     


             Somnath     


              Babu Lal


             Sitaram    


                 Banwari Lal


                Bhawani


             Jumma Khan


              Jagdish Yadav


             Gyani


                 Uday Singh


                UNKNOWN


             Sunny


             Sukh Lal


             Santosh


                Shanwaj


                Rukhel


             Roshan Lal


            Ram


             Ramesh


                Raju


                Rajaram


             Rahul


            Manoj


             Pursotam Das


                Mahendra Kumar


                Kunal


             Deepak


            Kishori


             Chuiya